Stop og se - på Danmarks kirker

 

Annisse billeder
En klassisk hvid landsbykirke med romansk kor og skib som er camoufleret af det gotiske tårn, kamtakkerne og de store vinduer. A V står for Anne Vind som genopbyggede tårnet ca. 1650.
Kirken set nede fra Arresø. Hvidtemesteren ses på sin lift.
Kirkerummet og døbefont set fra alteret. Længst tilbage ses det nye orgel som er ved at blive installeret.
Orgelmesteren og hans assistent stemmer orglets piber.
En detalje fra prædikestolen. Det er en evangelist med sit værk.
Alteret med et maleri af J. L. Lund fra 1845. Det forestiller Kristi himmelfart.
Bag på alteret hænger denne tavle med listen over kirkens præster. Der har ikke været stor udskiftning.
Tårnet. Se den stadigt fugtige stribe hvidtekalk på den del af tårnet som den voldsomme tordenbyge vaskede ned. Øverst Chr. 5.s initialer og årstallet 1699. O K står for Otto Krabbe og H B for Henrik Bornemann som stod bag en renovering i 1699.
Hvælvingerne ligner kamelpukler, når de ses oppefra.
Muren i tårnrummet bærer tydelige spor efter genopbygninger og renoveringer.
Murermesteren i færd med at at hvidte kirkens tårn. Set ud gennem tårnvinduet.
Den største af kirkens to klokker.

Gloria in excelsis - Ære være Gud i det høje.

Nedenunder står der bl.a. "støbt paa Frederiksværk"

Gode råd og ringeregler fra Aug. Nielsen, svejsemester i Roslev. Som samtidig reklamerer for sine ydelser når det gælder klokker, fx. ophæng af eg og kimemaskiner.
Mon ikke cirkulæret stadig gælder? Vi får her en kold dusch fra den kolde krigs tid.

Den arme klokker skal stå og klemte med klokken et kvarter, mens det radioaktive nedfald sagte falder. 4 langsomme slag, så 30 sekunders pause, så 4 slag igen - i 15 minutter.

Klemtningen er dog underordnet den 3 timer lange uafbrudte ringning med alle landets klokker i tilfælde af at mobiliseringsordre er udsendt.

Det var tider.

Man kan jo overveje hvor meget der egentlig er ændret siden den kolde krig. Der er stadig kernevåben nok til at udslette kloden 50 gange i USAs og Sovjets arsenaler.

Dansk sommeridyl. Udsigten over Arresø fra kirkegårdsdiget.
Kirken set fra nord.
Tilbage til Annisse kirke.

Tilbage til forsiden.