Det indre af Hedensted kirke i juli 2008. På det nye cementgulv har arkæologerne tegnet de to firkanter hvor de fandt de to brønde. De regner med at brøndene har ligget ved trækirkens indgangsdør. Andre steder på gulvet, og især i koret er optegnet stolpehuller fra trækirken i 1000-tallet.
Mandorlaen med den stående Kristus. De to bogstaver inden for regnbuen er et alfa og omega.Til venstre tager Peter imod nøglen til paradiset på kirkens vegne. Til højre er det Paulus. Kristus træder næsten ud af sin mandorla og ind i kirken til os.
Paulus ansigt. Meget udtryksfuldt, men hvor meget skyldes restauratoren?
Treenigheden. Gud sidder som en glad og velnæret konge og fremviser sin korsfæstede søn, på hvis hovede duen sidder som symbol på helligånden. Guds trone understøttes af forskellige herremænd og fruer som har bidraget til kirken og udsmykningen. De såkaldte stiftere.
En jagtscene. Hjorten symboliserer den ængstelige sjæl der forfølges af djævelen - siger bogen.
Skaden, den ondes egen fugl skjuler sig også i Guds kirke. Loftet er meget beskidt efter lægningen af cementgulvet.
Syndefaldet. Eva modtager æblet som slangen holder i munden. Kundskabens træ er flot, men figurtegningen er ret ussel.
Ærkeenglen Mikael slås med djævelen om sjælene i vægten. Relief, hugget i granit, uden på kirken.
En primitiv løve. Hvad gør man når man kun har set billeder af dyret? Løven har en dobbeltnatur. Den kan både symbolisere Jesus og djævelen.
Korsfæstelsen, hugget i granit. Sidder som tympanon over indgangsdøren.
Tilbage til Hedensted kirke