Stop og se - på Danmarks kirker

 

 

Den besøgende i oktober modtages af denne lille hilsen
Hvælvingen i sin helhed
På dommedag føres de genopstandne sjæle som skal i helvede, først ned i en kæmpestor beholder med kogende olie. Flammerne slår op fra den. Måske er den et billede på skærsilden. Bagefter sørger de fantasifuldt udstyrede djævle for at sjælene føres ind i helvedesgabet.
En smuk kvinde som er røget ved siden af karret, hives op af en djævleklo, og hjælper selv med. Er sjælene på vej ned i venstre side og op i højre side?
En munk og andre sjæle i hvirvlen. Okkerfarven udnyttes effektfuldt. Det minder om Spielbergs udnyttelse af samme virkning i holocaust-filmen, Schindlers liste, hvor en lille pige pludselig ses i farver midt i den grå masse af holocaust-ofre.
Endnu en djævel med en sjæl som er gaflet for næsen af englen.
Øverst i trekanthvælvingen ses en galge og en stejle med hjul på. De to forbryderes sjæle ryger i helvede på dommedagen.
Tre djævle har fat i en genstridig sjæl der kæmper imod. Det er den rige mand siger bogen. Til højre ses to fordømte hvoraf den ene slår hænderne for øjnene i gru. Til venstre ses en engel med tre sjæle som er frelste.
De frelste sjæle som fromt velsigner og beder føres af englen mod Himmelborgen.
Her ankommer sjælene til Himmelborgen hvor de modtages af englesang og basunklang. De tre sjæle går gennem porten. Og inde i borgen ses de hellige.
Himmelkroningen. Jesus ses som en konge der velsigner og kroner sin moder, Maria. Alle har langt hår og mændene store skæg. Det lange hår var sikkert mode omkring år 1500 hvor billederne er malet, for både hellige og syndere har langt hår. Derimod ser det ud til at det kun er de rigtigt hellige mænd som bærer store skæg.
Selvom det ikke ser sådan ud, er dette en pelikan. Den hakker sit bryst til blods for at ernære sine unger. Det er et ofte benyttet symbol på Jesu offerdød.
Billederne på korets væg er ikke så godt bevarede. Her ses Jesus stige op af sin kiste, mens en af soldaterne der bevogter graven, ligger sovende henover sin lanse.
I korbuen ses apostlen Peter med den enorme nøgle til Himmelborgen som er den katolske kirkes store aktiv. Kirken har nøglen til himlen og kan således bestemme hvem der kommer ind.
Hjärsås kirke set fra øst. Den skæmmende nykirke med skorsten ses til højre. Koret står smukt med den malede murornamentik.
Skibet set fra syd. Kompasrosen og murmalingen menes at være fra 1500-tallet. Det tidligere våbenhus og de oprindelige vinduer ses i muren.
Tilbage til Hjärsås kirke