Stop og se - på Danmarks kirker

 

 

Hjärsås kyrka

Hjärsås kyrka                                                                        Tilbage til forsiden                             

Se Hjärsås kirke. Den ligger i det østlige Skåne, ca. 20 km øst for Häsleholm. På kirkegården giver kyrkvårdmästeren, Åke, hånd, gangene er sirligt revne og nu er han i gang med at ordne græsset rundt om nogle gravsten.

Lige overfor kirken ligger pastorsexpeditionen hvor man kan få en lille pjece om kirken. Og kirken er en middelalderkirke ligesom dem vi har 1700 af i det nuværende Danmark. Den er bygget i samme tradition som de danske kirker, måske af en bygmester fra Sjælland eller Jylland. Den er bygget af teglsten hvad der er usædvanligt i Skåne, hvor der er masser af sandsten som relativt let hugges til blokke. De kloge daterer kirken til ca. 1230 på baggrund af et møntfund.

Cafe og skorsten

Når man træder ind i kirken, træder man først ind i en cafe. Det store sydlige sideskib er blevet omdannet til cafe hvor man kan hygge sig når der er møder i kirken. Der er også et toilet med et større førstehjælpssortiment, sponseret af producenterne. Kirken er opvarmet, til gengæld skæmmes kirkens tag af en skorsten.

Ahornløv og røde æbler

Denne oktoberdag mødes den indtrædende af en krukke med glødende efterårsløv og en stor kurv med røde nedfaldsæbler, tak for det. Ellers fanges blikket af et stort gardin som er malet på væggen over den fine prædikestol. Det er en fresko, malet i midten af 1700-tallet. Se ahornløvet

Helvede udpensles

I hvælvet i korets loft findes det absolutte højdepunkt i kirken, de fantastiske kalkmalerier. Blikket fanges først af en forrygende fremstilling af djævlenes arbejde på dommedag. De indfanger store mængder af syndere og stuver dem ned i den sorte gryde hvor de koges. Derefter er de klar til at blive jaget ind i gabet på det store dyr i åbenbaringen hvor de uhyrligste pinsler fortsætter. De fantasifulde djævle har flere ansigter, mange horn, bryster, forskellige former for penis, haler, takker i stedet for vinger og de forfærdeligste kløer. En af sjælene, en smuk, langhåret kvinde, styrter forbi gryden og er på vej ned i hovedet på tilskuerne, men i sidste øjeblik får to forfærdelige kløer fat i hendes arm, og hun hjælper selv med ved at klatre op i gryden. Se hvælvet og djævlene

Kampen om sjælene

Sjælene er alle nøgne, der er mænd og kvinder, gejstlige og almindelige mennesker mellem hinanden. Nogle af dem er blevet henrettede for deres forbrydelser, der er en galge med en hængt mand og en stejle med hjul og en parteret krop. I trekanten ved siden af har tre djævle fået fat i en særlig lækkerbisken, en stor langhåret mand som kæmper vældigt imod. Det er den rige mand, fortæller bogen. Djævlene snupper ham lige for næsen af en engel som også er i færd med at høste sjæle. Englen holder beskyttende om tre sjæle som er på vej til himmelborgen. Mens en af sjælene på vej i helvede slår hænderne for øjnene.

I Himmelborgen

I næste trekant ses himmelborgen hvor tre omslyngede sjæle som folder hænderne er på vej ind gennem porten. Og endnu en engel der ankommer med en frelst sjæl, mens basunengle trompeterer.

I trekanten mod vest ses himmelkroningen: Jesus velsigner den knælende Maria. Begge har tunge kroner på hovedet og er vældigt langhårede. Se Himmelborgen og himmelkroningen

På væggene i koret er der også rester af kalkmalerier. Mod nord ses Jesus med samme kolossale hår og skæg stå op af graven, mens en harnisk-klædt soldat ligger sovende henover sin lanse. Mod syd en anden harnisk-klædt kæmpe med knækket lanse, måske Sct. Jørgen efter dragedrabet. Men forstørrelsen af korets vinduer har fjernet dragen.

Kalkmalerierne er fra omkring år 1500 og er i slægt med malerier i Maria Magdalena kirke på Djursland og i Nørre Herlev kirke ved Hillerød. Derfor tilskrives de enten Mikaelmesteren eller Vallensbækmesteren. Slægtsskabet understreger de tætte forbindelser i det danske rige i 1500-tallet.

Murstensornamentik

Udefra ser kirken noget sammenstykket ud. Den oprindelige kirkes skib og kor er udvidet med et meget stort tårn hvis nederste fag indgår i kirken og et kolossalt sideskib mod syd, med skorsten. Tårnet blev bygget i 1773. Til bygningen af tårnet medgik 2744 læs kampesten og 400 læs grus. Det var noget af en indsats. Også sydskibet der kaldes nykirken, blev bygget i slutningen af 1700-tallet. Baggrunden for udvidelserne var det stigende befolkningstal.

Den oprindelige kirke står fint med sine hvidmalede teglsten og med murstensornamentik i forskellige farver således at det hvide skib indrammes af rød og grå ornamentik, hvilket har en fin virkning. Farverne menes at være fra 1500-tallet. Se kirken udefra

På sydsiden er markeret et tidligere kapel og de tidligere, små vinduer.

Oktober 2008.