Stop og se - på Danmarks kirker

 

Altertavlen i Højby kirke
Olav den Hellige sejler legende let fra Harald Hårderåde i Ormen hin lange. Han sejler så hurtigt at pilen han afskyder, falder i vandet bag skibet.
Den strålende ridder i al sin ungdom og pragt mindes om at han skal dø og at forfængelighed er en dødssynd.

Måske er det Ebbe Skammelsøn på vej hjem fra kongens gård.

Korets mur med de oprindelige, råt tilhuggede kampesten. På de fleste kirker i Jylland arbejdede dygtige stenhuggere som tilhuggede kampestenene til rektangulære byggesten. På Sjælland nøjedes man med en grov tilhugning af den ene side af stenen, og fyldte mellemrummene ud med en masse mørtel.
PS. Mit kamera gik i stykker mens jeg besøgte Højby kirke. Derfor så få billeder.
Tilbage til Højby kirke