Stop og se - på Danmarks kirker

 

Farsø kirke - her mødte Johs. V. Jensen kunsten. Læs bare myten, Kirken i Farsø.

Kilderne                                  Tilbage til forsiden
Kirker

Danmarks kirker, udgivet af Nationalmuseet 1933 - idag.

Igennem årene har man udgivet utallige hæfter og 50 tykke bind i denne monumentale beskrivelse af kirkerne i Danmark. Og man er kun nået lidt over halvvejen. Det er klip fra disse bøger man møder i mange af kirkernes våbenhuse. Her ligger eller hænger kopier af dette værks beskrivelse af kirken, normalt 15-20 tættrykte sider. Så her får man den fulde besked hvis man rigtigt vil fordybe sig. Nationalmuseet skriver om værket på dets hjemmeside:  http://www.danmarkskirker.dk/index.htm                    

»Danmarks Kirker« er det store, grundlæggende bogværk om vore kirker, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. Siden 1933 har fagfolk fra Nationalmuseet sogn for sogn og amt for amt undersøgt og beskrevet kirkerne, store og små. For tiden er godt halvdelen af landets kirker behandlet og udgivet.

Hver kirke gennemgås efter et bestemt skema: Først gives en kort historisk orientering om kirkens tilhørsforhold, dernæst beskrives beliggenheden, kirkegården og bygningen, så følger kalkmalerier og inventar (altertavle, døbefont osv.) og til slut gravminder (epitafier, gravsten mm.). Opmålinger og talrige fotografier uddyber og anskueliggør teksten.

Hver eneste beskrivelse hviler på nye undersøgelser i marken, på studiet af kirkeregnskaberne i arkiverne og på den foreliggende litteratur.

Kirker og klostre i Danmark, af Henning Dehn-Nielsen, Sesam 1995

Beskriver 480 af Danmarks kirker og klostre ud af ialt ca. 2300 kirker . En fin håndbog som beskriver bygningerne og inventar i kirkerne, herunder kalkmalerier mm.

Politikens bog om Danmarks kirker, af Niels Peter Stilling, Politiken 2000.

Også dette er en god håndbog som beskriver 344 kirker, heraf 109 grundigere.

http://www.korttilkirken.dk/ Find vej til kirken. En heltemodig fan af Danmarks kirker, Preben Gøssing, har lavet en hjemmeside med adresser på og kort til Danmarks 2361 kirker. Han blev irriteret over at kirkeministeriets liste var fuld af fejl. På hjemmesiden er der også billeder, oplysninger og links til webside for de fleste kirker. Tak for det.

http://nordenskirker.dk/ Læs om kirkerne, se billederne og få en masse kulturhistoriske oplysninger om dem. Det er et interesseret og nysgerrigt ægtepar af amatører som står bag hjemmesiden, Hideko og Peter Bondesen. Deres arbejde er langt større og mere systematisk end det som denne side lægger op til.

 

Kalkmalerier

Den danske billedbibel, af Robert Broby-Johansen, Gyldendal 1947

Broby-Johansens klassiske, vidende og rigt illustrerede gennemgang af kalkmalerierne.

Danske kalkmalerier, udgivet af Nationalmuseet 1986-92

I dette 7-bindsværk samles den nyeste forskning om kalkmalerier i form af små ogt spændende, men også indforståede artikler om udvalgte kalkmalerier. Hvert bind indledes med en grundig historisk gennemgang af den omhandlede periode og en gennemgang af hovedtendenserne i tidens kalkmalerier. Derefter kommer hoveddelen hvor forskellige forskere skriver om aspekter af deres forskning i periodens kalkmalerier. Her diskuteres tolkninger og dateringer. Vi er tæt på historikernes produktion af ny viden.

Danmarks kalkmalerier, af Niels M. Saxtorph, Politikens forlag 1986

En af kalkmaleriforskningens nestorer samler sin viden i denne håndbog.

Politikens bog om Danmarks kalkmalerier, af Axel Bolvig, Politikens forlag 2002

Her fortsætter vor tids store forsker og popularisator Saxtophs arbejde. Håndbogsserien er populær pgra. sit pædagogiske layout.

Kirkekunstens storhedstid, Bondens billeder og Reformationens rindalister, af Axel Bolvig, Gyldendal 1992-96

I dette trebindsværk lægger Axel Bolvig grunden til sin position som vor tids store popularisator og fornyer af vor viden om kalkmalerierne. Med nye tanker og vinkler og i et moderene og direkte sprog diskueterer han en masse overordnede problemstillinger i kalkmaleriforskningen.

Kalkmalerier i Danmark, af Axel Bolvig, Sesam 1999

Axel Bolvig diskuterer kalkmalerierne i 40 kirker indgående.

Den nye billedbibel, af Axel Bolvig, Politikens forlag 2003

Axel Bolvig tager tråden op efter Broby Johansen og udnytter de nye tekniske muligheder i farvefotografiet fuldt ud i dette pragtværk.

Kunsten i kalkmaleriet, af Axel Bolvig, Gyldendal 2005

Også dette er en billedmæssig godbid. Bolvig lader isolerede delmotiver tale for sig selv og får os til at se og beundre den mangfoldighed og kunstneriske kraft der udgår fra middelalderkirkernes mure.

www.kalkmalerier.dk, en billeddatabase over Danmarks kalkmalerier på nettet.

På hjemmesiden er der en righoldig mulighed for at søge på konkrete kirker, temaer mm. Hvis du tegner abonnement på hjemmesiden, bidrager du til at vedligeholde og udvide den. Derudover får du yderligere

1) Adgang til at zoome i alle billeder
2) Visning af udvidet beskrivelse af billederne