Stop og se - på Danmarks kirker

 

Ramløse kirke - billeder

Tilbage til forsiden

Se Ramløse kirke. Den ligger nord for Arresø, Danmarks største sø, med en flot udsigt til søen. Den ligger i Nordsjælland, mellem Frederiksværk og Helsinge. Den romanske kerne i kirken er fra 1100-tallet. Våbenhus, tårn, hvælvinger og det store kor er senere.

I 1656 styrtede tårnet ned i kirken og ødelagde det nærmeste hvælv. Se det nyere stjernehvælv. Da man genopbyggede tårnet, blev det fornuftigt nok forsynet med de voldsomme stræbepiller. Men det forskønnede ikke kirken.

Kirken trænger til ny kalk. Næste år skal den eksisterende kalk bankes af. Det er bare et slag med hammeren, så styrter det hele ned, siger murermesteren der står for det - se Annisse kirke.
Kirkens klassiske indre. Prædikestolen blev i 1635 leveret af "snedkeren fra Fredensborg".
Detalje fra prædikestolen. Det er evangelisten Mattæus med sin engel. I de protestantiske prædikestole kom bibelens ord og dermed deres forfattere i centrum.
Krucifikset er meget gammelt. Det er fra omkring år 1300. Korset og armene er dog af nyere dato.
Der er kalkmalerier i kirken, men de er i så dårlig en stand at kun dette er fremdraget og sat op på en plade. Det menes at være Sct. Jørgen der løfter sit sværd for at dræbe dragen.
Alterbilledet er malet af den store guldaldermaler, Christen Købke. Det er Jesus som viser sig for to disciple i Emmaus.
Altertæppet er tegnet af Meta Holmboe. Ånden og lyset kommer ovenfra og spredes til menneskene.
Meta Holmboe ligger sammen med sin mand, komponisten Vagn Holmboe på kirkegården.
Bag på alteret er der malet en liste over kirken præster.
I våbenhuset står digteren Ludvig Holsteins og hustrus gravsten. Den er noget medtaget af mange år i det fri. Digtet på den lyder således:

Saa mangt et barn af sol og jord

Fandt sig tilsidst alene

Med aanden udi alt der groer

Min aand sig vil forene.

En del af den oprindelige kampestensmur ses stadig på kirkens nordside. Et romansk vindue i munkesten har erstattet det første lille glughul i muren. Men siden er der sket langt flere og større ændringer med de adstadige mure.
Både tungt og skrøbeligt står tårnet endnu og skuer ud over Ramløse og Arresø.

Tag en folder i våbenhuset. Kig også i uddraget af Danmarks kirker som hænger i våbenhuset.

I det gule hus lige ved kirken er der kirkekontor. Ofte er der maleriudstillinger her.

Andre kunstnere i Ramløse har også åbne værksteder, se deres skilte.

Lige øst for Ramløse ligger bronzealderhøjen, Hyrdehøj. Der er markeret en sti igennem kornet ind til højen.
Udsigten fra Hyrdehøj mod Arresø.
Udsigten mod Ellemosen og havet. I baggrunden ses Tisvilde Hegn og Tibirke bakker. Tibirke kirke anes.
Markblomster ved Hyrdehøj.
Ved Hyrdehøj kan man starte en vandretur gennem mosen, skoven, Tibirke bakker, videre ned til Arresø og tilbage igen. Tag mad og drikke med. Start ved Hyrdehøj, nederst til højre på kortet, og følg skiltene.

Juni 2009.

Tilbage til forsiden