Stop og se - på Danmarks kirker

 

 

Den befæstede middelalderby
Kirken set fra øst. Den oprindelige, mere harmoniske kirke er blevet forhøjet da skibet skulle have hvælvinger. Apsis står med den oprindelige murornamentik og de oprindelige vinduer.
Kirken set fra vest. Den smukke romanske portal har været flankeret af to tårne. Til venstre i gavlen ses hvor højt det oprindelige skib har været.
En korsbærende hest i murværket. Den er i slægt med Odins Sleipner og med Rimfaxe som trak solvognen i den nordiske mytologi.
Høstoffer i Vä kirke. En urgammel hedensk tradition. En tak til Gud.
Majestas Domini. Stor kirkekunst.
Et af korvinduerne viser hvor smukt og fuldstændigt kirken har været bemalet i 1100-tallet.
Apostlen Peter, en engel og Maria i apsisrundingen.
Nogle af korloftets 24 medaljoner med engle, matyrer og profeter der synger Te Deum.
Altertavlen.
Den sidste nadver.
To af kirkens stolestader fra 1700-tallet.
Ruinen af Sct. Gertruds kapel.
Således bygges en kampestensmur. Stenenes ene side hugges groft til og bruges udadtil og indadtil. Imellem fyldes mindre sten og en masse mørtel.
Tilbage til Vä kirke