Stop og se - på Danmarks kirker

 

 

  Vä kirke set fra syd

Vä kyrka                        Tilbage til forsiden

Se Vä kirke og se ind i middelalderen tværs igennem ni århundreder. Vä ligger 5 km syd for Kristiansstad i det østlige Skåne og er i dag en småborgerlig forstadsidyl med prangende lamper i indkørslen og friserede plæner.

Det er svært at finde kirken. Den ligger i en landsbyidyl helt for sig selv. Når man kører gennem landsbyens smalle, snoede gader, kunne man være i Danmark. Der er endda en snæver brostensbelagt gyde langs kirkediget. Men husene er af træ. Ved et lille torv hvor der kun mangler gadekæret, ligger kirken og ligner en forvokset domkirke.

I middelalderen var Vä den vigtigste og rigeste by i Skåne. Den betalte i hvert fald mere i skat end både Lund og Helsingborg. Der var en kongsgård og et kloster og kirken var klosterkirke. Byen var omringet af volde og en voldgrav. Se Vä i middelalderen.

Kirken udefra

Når man kigger på kirken udefra, kan man se at den er i slægt med Lunds domkirke. Det er de samme sandsten der nu er grå af ælde, og den samme rent romanske stil, det samme runde korparti. Det er da også den samme bygmester der har været i gang, Regner eller Regnerus stenmester.

Tårnene mangler dog. Men de var der skam i sin tid, de to tårne der indkransede indgangsportalen mod vest. De brændte bare sammen med klostret i år 1250. Senere i middelalderen opførtes det nuværende tårn mod syd. Samtidig er kirken forhøjet og har fået hvælvinger.  Dobbeltkapellet mod nord blev bygget i 1500-tallet. Tilsammen giver det det ovennævnte indtryk af en forvokset domkirke. Men det oprindelige, klassiske, romanske kirke er stadig synlig, både ude og inde. Se kirken udefra

Majestas

Inde i kirken er der i denne oktober måned lagt et høstoffer frem. Foran alteret ligger en smuk samling af efterårets rige høst: græskar, porrer, blomster, løg, kartofler, grønkål selleri mm. En tak for høsten til Gud. Se offeret

Fra høstofret løfter blikket sig til ham der velsigner det. I en storslået Majestas Domini løfter Jesus sin højre arm og velsigner ofret og hele menigheden og hele jordens befolkning. Venstre hånd hviler på livets bog. Han sidder på regnbuen, den røde kappe flagrer mod den blå æter. De varme okkerfarver i glorien, skægget og bogen trækker skikkelsen frem. Mens de lyse blå farvetoner får baggrunden til at forsvinde langt, langt bagud i æterens bad.

Det veltrimmede skæg, de store, faste øjne og den lange, græske næse signalerer alvor og styrke. Her under hans majestætiske vinger kan vi være trygge. Som man dengang kunne det under kongens eller stormandens beskyttelse.

Rundt om den velsignende Jesus ses de fire evangelisters symboler.

Vä og Sicilien

Det er romansk kirkekunst når det er fornemst. Selvom maleriet er slidt og arret af 900 lange år, taler det direkte til os gennem tiderne. Det er et af de tidligste kalkmalerier, fra 1120-50. Kongen eller stormanden har, ligesom i Jelling og Tamdrup, fundet en maler i europæisk topklasse.

Dengang stod det danske rige på sit højeste politiske og kunstneriske stade som en del af den dominerende nordeuropæiske kulturkreds. Normanniske vikingekonger byggede tilsvarende kirker så langt væk som Sicilien.

På Sicilien arbejdede kunstnerne i mosaik og de voksede op i blandingen af arabisk, græsk og europæisk kultur, men hovedtemaet i kirkerne var det samme som i Vä, Majestas Domini.

Stiftere og martyrer

Resten af koret er udsmykket i sammenhæng med Majestas-fremstillingen. På det buede loft hylder 24 engle, martyrer og profeter Gud i lovsang. De er svært ramponerede af tidens tand. Det samme er stifterbillederne nederst i apsisrundingen af en dronning som overrækker en kirkemodel til Vorherre og en konge. Det må være Dronning Fredkulla og Kong Niels, mener historikerne ud fra maletidspunktet. I apsisrundingen ses også Maria og en engel med spyd og Peter, mod nord. Det oprindelige vindue er smukt smykket med ornamentik og maleri, så man får en fornemmelse af den prægtige helhed i udsmykningen. Se korets malerier

Altertavlen

I nordskibet står altertavlen fra 1674. Mellem flotte, barokke søjler står Moses med de ti bud og Jesus med bogen. I midten er der et levende trærelief af den sidste nadver hvor Jesus sidder med den unge, skægløse Johannes i skødet.  Judas med pungen sidder overfor, isoleret fra de andre. Ovenover er malet Jesus der beder alene i natten, dog omgivet af blomster. En hånd stikker ud af skyen med en kalk hvorfra den olie der salver Jesus, hældes.

På bordet mellem apostlene ses et stort fad med noget der ligner en hund uden skind, men som nok snarere er et lam, der symboliserer Jesus. Nadvermåltidet foregår inde i et stort hus med murstenstag, mange vinduer og flisegulv. Se altertavlen

Sct. Gertruds kapel

I landsbyen rundt om kirken genfindes det middelalderlige vejnet. Følges vejen 100 m mod vest og derefter lidt mod nord, kommer man til Sct. Gertruds kapel, eller ruinerne af det. Sct. Gertrud var de vejfarendes helgen og kapellet er opført i slutningen af 1400-tallet. Fra kapellet ser man mod vest ud over det frugtbare agerland.

I kapellet møder jeg nogle af nutidens vejfarende. Jeg prøver at snakke med Magnus som en af dem hedder. Magnus er ca. 14 år og han forstår absolut intet af mit kaudervælsk. Det viser sig at Magnus er på tur med sin resursskola, specialskole ville vi sige på dansk. Det forklarer også at der var 3-4 lærere med til 8-9 børn, og at 3 af drengene absolut ikke ville med rundt og se gamle kirker og kapeller. Se kapellet

Helligåndshuset

Udenfor landsbyen, mod syd, ligger grundvolden til det der var middelalderbyens helligåndshus, bygget sidst i 1400-tallet. Det var fattighus og hospital. Af hensyn til smittefaren lå huset uden for byen.

Da Christian d. 4 satte sig igennem

Vä lå midt i agerlandet, og selvom den havde volde og voldgrav, var den svær at beskytte og i 15-1600 tallet tippede magtbalancen og svenske hære erobrede Vä i både 1452, 1509, 1569 og igen i 1612 af Gustav II Adolf. I 1612 blev det for meget for Christian d. 4 og han forbød at byen blev genopført. I stedet skulle byen flyttes til en ny by som blev bygget op fra grunden i nærheden på et sted der kunne forsvares. Således kom Kristiansstad til, og den overtog Väs købstadsrettigheder og indtægter.

Oktober 2008