Stop og se - på Danmarks kirker

 

Voldsted billeder
Voldsted kirke. Tag våbenhuset væk, og du har den oprindelige kirke fra ca. 1150.
Gravermedhjælperen har lige fuldført sit værk. Hammeren står der endnu og blomsterne er vandet. Sådan foreviger vi os selv og hinanden.
Portalen som den ser ud i dag. Så helt rigtig og dog helt forkert. Overliggeren med løven har været lodret sidesten i den anden dør til kirken. Biskoppen til højre og Gudslammet ovenover passer sammen selvom granitten har forskellige farver. Men stenene har sikkert været malede dengang. Til venstre står Adam og Eva i paradiset. Ovenover er det et vildsvin.
Begge spiser de et æble fra kundskabens træ. Slangen har et glimt i øjet selvom den uden tvivl skal være ond. Trækronen og slangen fylder lige så meget som Adam og Eva. Slangen bryder symmetrien og gør billedet levende. Hvor er det elegant lavet, mester Goti.
Biskop, måske den som har betalt og stået for opførelsen af kirken. Han velsigner den som går ind i Guds hus.
Lammet symboliserer Jesus der blev ofret for vores skyld. Det bærer sit kors, har glorie og løftet fod. Bag det står en opsats så fladen er fyldt ud. Mester Goti har tegnet lammet på stenen, efter sin skabelon, og vist stenen til bygherren.
Den nuværende overligger er hugget, så løven kan stå op på sit venstre ben. Løven har været en sidesten i norddøren. Løven har i datidens billeder en dobbeltnatur. Den kan symbolisere både Jesus og djævelen.
Den oprindelige overligger. De to hellige mænd velsigner kirkegængerne som passerer under dem. De har glorier, lange kjortler og støtter sig til hver sin stav.
Stenen er revnet to steder, men udtrykket er stadig stærkt efter 900 års vejr og vind, frost og varme.
GOT

EDEF

ECIT

TOVA

Goti gjorde. Eller Gøte huggede. Tova mener man, er navnet på en kvindelig bygherre eller velgører. Gøte kender vi også fra Gjøl kirke, hvor han ligeledes har hugget sit navn i en af portalens sten. Gøte er det danske navn for det latinske Goti.

En hund, med halsbånd, jager en ræv. Ræven symboliserer løgnagtighed og svig. Den jages væk fra kirken? Meget levende set og fortalt.
Et tidligere alterbillede. Det hænger nu lige over for indgangsdøren, i den niche som er tilbage efter den gamle kvindedør mod nord.
Altertavlen er fra ca. 1625. Billedet er malet af Rud Petersen i 1954. Det forestiller den store fest som Jesus indbød de fattige, lamme og blinde til da de indbudte gæster meldte afbud.
Prædikestolen er en af landets ældste og en af de få i ren gotisk stil. Prædikestolen indførtes med Luther og reformationen i 1536. Denne menes derfor at være fra omkring 1550.
Et kig ned mod landsbyen Voldsted der ligger omkring det meget store forte, landsbyens fællesjord, med en stor sø.
Tilbage til Voldsted kirke