Stop og se - på Danmarks kirker

 

Torup kirke - billeder
Se Torup kirke på Halsnæs. Torup ligger i Nordsjælland, mellem Hundested og Frederiksværk. Det er en middelalderkirke fra 1100-tallet som er blevet voldsomt udvidet i flere omgange. På begge sider af våbenhuset ses et af de få stykker af den oprindelige kirke der er tilbage. Nogle af de mange kampesten fra de ændrede mure er sikkert brugt i tårnets fundament.

Tilbage til forsiden

Tidligere var der en stige til tårnet og klokkerne inde i muren på den modsatte side af tårnet. Nu benyttes denne lille bygning.
Kirken der er en åben vejkirke, har et meget smukt indre. Fokus for øjet er den enkle og gådefulde altervæg med det smertefulde krucifiks. Gulvets gule sten indrammer det varme, enkle rum.
Lige til højre for den ældgamle dør fra middelalderen ses et kalkmalet vinduesparti fra den oprindelige kirke. En senere tids hvælvinger skjuler fortsættelsen.
Billedet viser Kong Olav den Hellige siddende på sin trone, med korslagte ben. Olav er skægløs og holder en mægtig tohånds- vikingeøkse. Billedet er senromansk, malet mellem 1250 og 1300.
Overfor Olav står en af hans krigere, eller måske er det også en helgen. Han er kampklar med løftet stridsøkse.
Ærkeenglen Mikael uddriver Adam og Eva af paradiset. Man ser kun Adam og Evas nøgne overkroppe. Restauratoren havde flere lag malerier at vælge imellem. Han valgte det ældste.

I afsnittet fra Danske kirker om Torup kirke, som hænger i våbenhuset, ses et udsnit af fødselsscenen i Bethlehem i stedet for rosetten under Mikaels fødder.

I tårnrummet ses en tilmuret dør med et flot murstensornamentik ovenover.

Til højre ses et lille rum i muren hvor der tidligere var opgang til tårnet og klokkerne. Sikkert i form af en træstige. Det tynde mur er blevet udnyttet til at lave et stort vindue så der kommer lys ind i rummet.

Et smukt alterparti. Et hvidt alter i levende mursten. Et ældgammelt krucifiks, og udviskede kalkmalerier i varme farver.
Krucifikset har tidligere stået i korbuen mellem kor og skib. Det er fra ca. 1320. Jesus er bemærkelsesværdig ved at have jødiske træk. Dette sammen med kroppens S-form er med til at tidsfæste krucifikset.

Kroppen og ansigtet er dækket af en række tapelapper. Det er sikkert et led i den fortsatte restaurering. De synes at understrege det smertefulde og den forfærdelige lidelse som skikkelsen udtrykker.

Billedet viser en engel som modsvares af en anden på den anden side af krucifikset. Denne er endnu mere udvisket. Billederne er fra omkring 1500. Englen er indrammet af drueklaseranker.
Tidligere havde kirken et ganske traditionelt alter, bygget op omkring dette billede af guldaldermaleren Constantin Hansen fra 1841. Det forestiller Kristus og børnene.

Til højre og venstre for billedet ses to små skitser til henholdsvis barnet på armen og til Jesu venstre hånd. Man aner hvor meget arbejde der ligger i et sådant maleri.

Kirken set fra nordøst. Det ses at kirken i 1700-tallet blev voldsomt udvidet med et stort nordkapel så kirken kunne rumme soldaterne fra den nærliggende garnison.
På væggen inde i nordkapellet hænger bl.a. denne gravsten over Kirsten Skave, død 1534 og hendes søn, Niels Trolle, død 1565. Ved deres fødder ses et kranium. Vi skal alle dø!
Man ser også denne Jesus-figur i træ. Jesus står med jordkuglen og træder på en slange. Det er en lille figur som har været toppen af et epitafium.
En gravsten i støbejern ses også i kapellet. Et hæfte ved siden af gennemgår hvordan man i 1999 rensede det ved at lægge det i forskellige væsker i flre måneder.

Det er et gravminde for Fritz Aage Lunval som døde i 1854, kun 4 år gammel. Hans far var smed så det er nok ham der har lavet det rørende mindesmærke.

Den gamle præstetavle hænger også i nordkapellet. Alle Torup kirkes præster fra 1517 til 1826.
I våbenhuset hænger den nye. Man har taget den gamle tavles oplysninger og videreført dem. I en ikke helt så charmerende, men mere funktionel, form.
Ude igen tager vi et kig henover kirkegården til de store linde og kirken.
Den imponerende portal til kirkegården hælder lidt til en side, men står endnu og fortæller om livet og døden bag dens døre.
I Torup hedder stationen Dyssekilde. Herfra kører grisen til Hundested eller Hillerød.
Tidligere hed hun Fru Blomst, nu hedder hun også Fru Bog.

Lige ved stationen har fruen sin blomsterbutik. Torup er en meget litterær landsby med hele 4 antikvarbogudsalg. Fru Blomst har et af dem. Hun har specialiseret sig i kriminalromaner.

Tilbage til forsiden.